2019

Ny formand for Genanvend Biomasse

Madaffald til klimaneutralt flybrændstof

ECN-lobbyist i Bruxelles

Strategi og udvikling GB

Mikroplast i jord - langtidseffekt og undvigeadfærd hos regnorme

Embedsfolk med på GB's studieture

Folkemøde: ”Maden er kun til låns”

GB på Folkemødet 2019

Genanvendelse – en klimaløsning

Årsmødet 2019

Gødningsværdien af fosfor i biogødning er god

Besøg i Food Nation Visitor Center

Klima og bæredygtighed

GB-Årskonference 3. april 2019

Nordic Biogas Conference i Oslo april

Bred enighed om ny plastikhandleplan

Organiske ressourcer til biogasbranchen

For eller imod biogødning til jordbrug

Genanvendelse i Sverige


2018

Fosforprioritet i affaldshierarkiet?

Fra studieturen til Romeriket

Virksomhedsbesøg hos Emineral A/S

Dialog med Global GAP

Studietur til Romeriket, Oslo

GB til møde med miljø- og fødevareministeren

Genanvend Biomasse hilser madspildstænketank velkommen

BioMass.dk - Nyt medlem

Bestyrelsens Forretningsorden

Temadag om Mikroplast og Fosfor i restprodukter

Fosfor - nye vilkår

Tema-dag 23. august om mikroplast og fosfor

GB på Folkemødet

Folkemøde 2018

ECN nyheder

Ny bestyrelse i fuld gang med arbejdet

Simon Moos - Nyt medlem

Nabotjek af regler for spildevandsslam

AAK - Nyt medlem

Emineral - Nyt medlem

Ny bestyrelse for Genanvend Biomasse

Årsmøde: Fremtidige perspektiver på genanvendelse

Biogødning til Økologi

HCS A/S - Nyt medlem

Biogødning til økologi

Dialog med MST om Affald-til-jord

GB-Årsmøde 5. april 2018

Plantekongres 2018

GB - debatindlæg i Landbrugsavisen

Cirkulær bioøkonomi – udspil fra L&F

Fysiske urenheder >2 mm i KOD/bioaffald/pulp til biogasanlæg

Miljøstyrelsen: - Vi ved for lidt om mikroplast

AFLD I/S - Nyt medlem


2017

Medlems- og bestyrelsesmøde hos NGF Nature Energy

Svenske langtidsforsøg med biogødning

N.C. Miljø - nyt medlem

Kopenhagen Fur gør reklame for organisk gødning

Økologerne efterspørger KOD

Modern By-products - nyt medlem

Medlemsmøde: Mikroplast og kompostproces

Biogaskonference: Kildesorteret Organisk Dagrenovation

IWA Sweden Conference 2017 – Mikroplast

Svensk studietur til Danmark

NGF Nature Energy - nyt medlem

Mikroplast - langtidseffekter

Forsker: Beercyckling er en prisværdig idé

Folkemøde 2017 – fagligt netværk og debat

RAMIRAN-konference

Økologi – 10 punkts udviklingsplan

Århus Universitet sætter fokus på kvælstof

Årsmøde: Fra FNs Bæredygtighedsmål til regnorme

Beercycling får global opmærksomhed

Nyt navn: Genanvend Biomasse

Videnskabens Verden: Når mikroplast ender på markerne

BGORJ - nyt navn på vej!

International VDI Conference - Sewage Sludge Treatment 2017

Indflydelse på europæisk dagsorden

Årsmødet 7. april 2017

Stor interesse i landbruget for at modtage organisk affald fra byerne

Procedure for godkendelse og formidling af gødningsmidler til økologisk jordbrug

Året der gik 2016


2016

BGORJ vil bidrage til at afdække potentiel forurening fra plast i organiske ressourcer til jordbrugsformål

BGORJ – en vigtig deltager i det danske fosfornetværk

Perspektiver fra DAKOFAs internationale fosforkonference

BGORJ deltager i DAKOFAs internationale fosforkonference ’Phosphorus a Limited Resource - Closing the Loop’

BGORJ inviteret til politisk laboratorium i Alternativet

BGORJ inviterede nordjyske politikere

BGORJ giver input til det norske Miljødirektorat

Perspektiver fra en markvandring

Perspektiver fra Folkemødet 2016

Hvidbogen i 3. udgave konkluderer ingen trusler for grundvandskvaliteten

BGORJ på Folkemødet 2016

BGORJ: Recirkulering af næring har brug for politisk håndsrækning

Årsmødet 2016 – Tværfaglige perspektiver på genanvendelse

Forsker støtter yderligere genanvendelse af biogødning

10 år med biogødning og genanvendelse

Film om biogødning

BioSafes besøg hos Linkogas

EU-Kommissionen har lavet et udkast til harmonisering af regler for gødning

Internationale konferencer

BGORJ - Årsmøde

BioSafe-møde hos Linkogas

BGORJ-bestyrelsesmøde i Odense - medlemmer er velkomne


2015

Mere Økologi kræver affald fra byer

BGORJ-bestyrelsen arbejder med Hvidbog og Miljøstyrelsen

Slamaske vs. biogødning – deltag i debatten

Styr på Zink og Kobber i biogødning

NaturErhvervstyrelsen indbyder BGORJ til arbejdsgruppe ift. økologi

DIN Forsyning A/S - nyt medlem

BGORJ besøgte Struvitanlæg

Furesø Egedal Forsyning - nyt medlem

Mikroplast i biogødning - BGORJ ønsker tillykke med specialet

Markspredning og debat i Nordjylland

Medlemsbesøg på struvit-anlæg

Referat af bestyrelsesmøde den 2. juni 2015

Recirkulering af næringsstoffer - Roskilde Festival

Nye medlemmer

Ressourcegenanvendelse starter hjemme hos os selv!

Økologisk Landsforening er for biogødning til økologi

Årsmøde - perspektiver

BGORJ kigger på svenske forhold

Generalforsamling 2015 og bestyrelsesmøde

Hvad er Biogødning og Biokompost?

Mikroplast i fødekæden?

Referat fra BGORJ-bestyrelsesmøde 3. marts 2015

BGORJ-formand på P3

Svensk konference om recirkulering

Årsmøde 10. april 2015

Bestyrelsesmøde 3. marts i Kolding

ARC - nyt medlem i BGORJ

Landbrugsavisen: Biogødning - nyt ord for spildevandsslam

BioSafe: Organisk dagrenovation

Biogødning og biokompost

Miljøministeren støtter (fortsat) biogødning direkte til jordbrugsformål

Bestyrelsesmøde 22. januar i Odense


2014

Bestyrelsesmøde 22. januar i Odense

Studenterprojekter

Økologer inviterer BGORJ til møder om recirkulering

Bestyrelsesmøde 20. november i Sorø

BioSafe med fokus på biogas og næringsstoffer - stor succes

Den nye annonce handler om lort

BGORJs respons på fosfor-læserbrev

Temadag: Kvælstof og biogas

Miljøministeren tog første spadestik på Billund BioRefinery

Minister på markvandring

Fotos fra Miljøministerens besøg hos BGORJ

Biogødning skal være det nye sort

Miljøministeren møder BGORJ

BGORJ i god dialog med økologerne

BGORJ og Økologer mødes

Årsmøde 2014

Ikke brug for nye regler for spildevandsslam på marker

BGORJ hilser økologernes initiativer velkommen

BGORJ har fået ny bestyrelse

GF og Årsmøde 4. april 2014 - gratis deltagelse

Besøg to medlemsvirksomheder

BGORJ til møde hos Miljøministeren


2013

BioSafe netværksmøde - fokus på fosfor

Ressourceplan i høring

Velkommen til Freiberg & Jespersen A/S

Ida Auken på DAKOFAs konference

Ressourcestrategi - BGORJ bakker op

BioSafe - fagligt arrangement hos Novozymes

Recirkulering og fokus på ressourcer er hot

Velkommen til CP Kelco ApS

Lavt indhold af tungmetaller i afgrøder

Bestyrelsesmøde afholdes ultimo september/primo oktober 2013

Biosafe netværksdag 21. juni

BioSafe-netværksdag den 21. juni 2013

BioSafe – det faglige netværk relanceres under BGORJ

Årsmøde – ressourcer, næringsstoffer til økologi samt biogas

Generalforsamling 2013

BGORJ afholder Årsmøde

Markforsøg med spildevandsslam

BGORJ i uformelt samarbejde med Svenskt Vatten

BGORJ og BioSafe-Temadag om Problemstoffer i slam


2012

Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde i BGORJ er 6. februar 2013 fra kl. 13.45 til 16.30. Mødet afholdes hos Rambøll, Englandsgade 25, 5100 Odense C.
Ønsker du at deltage i mødet, så giv foreningens sekretær Julie Lykke Jacobsen besked på: juj@lf.dk eller 33394021.

End of Waste kriterier stadigt i støbeskeen

Konstruktivt møde med Danva

Ny sekretær i BGORJ

BGORJ tager bredere sigte
Seneste bestyrelsesmøde - kort fortalt.

EU sætter fosfor på dagsordenen
EU sætter fosfor på dagsordenen. I tråd med BGORJ's formålsparagraf om nyttiggørelse af organiske restprodukter – herunder også fosfor – sættes fosfordebatten endelig højt på den politiske dagsorden i EU. Intentionen er, at man allerede i oktober 2012 fremkommer med et "grønpapir", som skal diskuteres i medlemslandene. På sigt kan det forventes, at "grønpapiret" vil smitte af på lovgivningen i både EU og medlemslandene, med krav om større fosforgenanvendelse. Danmark er dog allerede langt fx hvad angår genanvendelsen af spildevandsslam hvor 77% recirkuleres i jordbruget.

Læs artikel fra DAKOFA

Panik over PBC i spildevand overdrevet
De små mængder PCB, som findes i spildevandsslam, gør absolut ingen skade, når landmændene spreder slammet på markerne, konkluderer en endnu ikke offentliggjort rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
Læs artiklen fra Ingeniøren 5. juli 2012

Blog: Spildevandsslam kan uhindret genanvendes i landbruget
Der er ingen miljøproblemer ved at anvende spildevandsslam i landbruget, når man kigger på de velundersøgte organiske forureningsstoffer. Selv tungmetallerne er uproblematiske, så længe udbringningen følger reglerne for, hvilke afgrøder og mængder af slam der bliver tilført.
Læs Jakob Magids blog på Ingeniøren.dk

Afklaring omkring VVM-regler
Afklaring omkring VVM-regler er endelig på plads, hvilket skaber ro mht. afsætning af spildevandsslam m.v. til jordbrugsformål.

Ny bestyrelse
Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmark er ny formand og overtager posten fra Jens R. Schrøder. Bente Munk fra AffaldPlus er ny næstformand og overtager posten fra Finn Andersen.

Spændende indlæg på årets generalforsamling
Efter årets generalforsamling fulgte tre spændende indlæg, som du kan læse om her.

Historisk stor andel af spildevandsslam til jordbrug
Miljøstyrelsen opgjorde i 2002 genanvendelsen af spildevandsslam fra offentlige renseanlæg til jordbrugsformål til 59% af den totale mængde. Ved årsskiftet 2011/2012 er genanvendelse nu på historiske 77% til jordbrugsformål, hvilket skyldes, at landbruget er trygge ved kvaliteten og dokumentationen, at den generelle kvalitet af spildevandsslammet er blevet bedre år for år og at priserne for en samlet landbrugsløsning er yderst konkurrencedygtige sammenholdt med alternativer.

Generalforsamling 2012
Indbydelse til generalforsamling den 27. april - husk tilmelding senest 19. april 2012!

God historie - januar
Kompostering af organisk affald - enkel og effektiv ressourceforvaltning!

Landbruget vil gerne have restprodukter med gødningsværdi
Læs nyhedsbrev fra HedeDanmark A/S


2011

Årsmøde – fredag den 15. april i Odense
BGORJ afholder årsmøde hos Rambøll i Odense. Alle interesserede er velkomne til at deltage i en række faglige og politiske indlæg med efterfølgende frokost.

Danskerne trygge ved genanvendelse
Genanvendelse, mindst mulig belastning af klimaet og optimal udnyttelse af knappe ressourcer står højt på danskernes klima- og miljødagsorden. Et stort flertal er trygge ved genanvendelse af organiske restprodukter, og økonomi kommer i anden række.

Nyhedsbrev: Fakta skal skabe grobund for genanvendelse af spildevandsslam
Indsamling og formidling af den nyeste viden om fordele ved at anvende organiske restprodukter til jordbrugsformål, skal præge arbejdet også i 2011, lød det fra brancheforeningen BGORJ, der netop har holdt generalforsamling og årsmøde.

Om Naturstyrelsens notat om VVM-pligt
Om BGORJ’s indstilling til og reaktion på Naturstyrelsens Notat om VVM reglerne vedr. anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål (januar 2011.

Viborg energi finder kilden til forurening af spildevand
Sorbisense kan med et nyt simpelt system finde kviksølv og andre stoffer i spildevandet. Metoden kan spare kommuner og rensningsanlæg for store udgifter til afbrænding af forurenet slam.


2010

BGORJ faar medhold i klage
Brancheforeningen rettede henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland den 12. februar 2008. Sagen drejede sig om lovligheden af Aalborg Byråds nedlæggelse af forbud mod udbringning af spildevandsslam fra Skagen Renseanlæg.

DMU: Dansk slam overholder de tyske grænseværdier for indhold af PCB
Reaktion fra DMU på DRs udsendelse P1-Dokumentar den 30. september 2010, der satte fokus på indhold af PCB i spildevandsslam.

Generalforsamling og årsmøde – torsdag, den 29. april 2010
Brancheforeningen afholder generalforsamling torsdag, den 29. april 2010, kl. 09.30 i Landbrug & Fødevarer på Axelborg.

Høringssvar: Ny vejledning om anvendelse af affald til jordbrugsformål
Uddrag af høringssvaret

Høringssvar til udkast til ny handlingsplan for miljøeffektiv teknologi (2010-2011)
Overordnet mener brancheforeningen, at det er vigtigt at fokusere på helhedsorienterede løsninger i forhold til organiske restprodukter. Det vil sige fokus på den komplette håndtering og ikke kun på en specifik teknologi.

Indlæg i Teknik & Miljø: “Genanvend organiske restprodukter”
Genanvendelse ligger højt i affaldshierakiet, og organiske restprodukter som slam og husholdningsaffald er indlysende genanvendelige naturlige resurser. Men en planlagt omlægning af affaldsforbrændingsafgiften kan udhule muligheden for genanvendelsen af netop disse resurser.

Kommentarer til DR-udsendelser om slam fra spildevandsanlæg
Nedenstående spørgsmål og tilhørende svar er udarbejdet i forbindelse med DR’s udsendelser om indhold af PCB i organisk gødning fra spildevandsanlæg – populært kaldet spildevandsslam.

KomTek: PCB hører ikke hjemme i slam
Fortidens synder indhenter os, når det drejer sig om PCB. PCB er et stof, som kræver, at vi globalt handler med omtanke og undgår unødig øget spredning til vort miljø. Formålet med denne skrivelse er at stille skarpt på problematikken om PCB.

KU-life: Byaffald kan gøde fremtidens afgrøder
Uddrag fra KU-life’s hjemmeside:
Affald fra byer indeholder store mængder af næringsstoffer, som udgør en potentiel næringsstofkilde til den globale fødevareproduktion. Nye forskningsresultater fra langtidsforsøg viser, at organisk affald fra byer kan tilføres jorden uden at dens funktion ødelægges eller andelen af multiresistente bakterier i jorden øges

KU-life: Stop nu hysteriet om PCB i dansk spildevandsslam
I et debatindlæg i Politiken, den 12. oktober 2010 er der en klar opfordring fra forskere på KU-life om, at man stopper hysteriet om PCB i dansk spildevandsslam.

Norsk risikovurdering frikender slam
Det norske Vitenskapskomiten for mattryghet (VKM) konkluderer i deres rapport fra efteråret 2009, at mad som er dyrket på jord tilsat spildevandsslam ikke udgør nogen signifikant sundhedsrisiko.

Ny vejledning til anvendelse af affald til jordbrugsformål

Opdateret Hvidbog præsenteret!
På BGORJs generalforsamling den 29. april blev opdateringen af hvidbogen lanceret, således at Hvidbogen nu ligger klar i sin anden udgave.

Pressemeddelelse: Slam fra spildevand gavner klima og miljø
Bedre udnyttelse af naturens ressourcer og mindre belastning af klimaet er blot nogle af fordelene ved at anvende slam fra spildevandsanlæg til gødning. Ny undersøgelse viser flere fordele for miljø og klima ved at anvende slam, der frikendes som miljøbelastende.