BGORJ støtter KU-lifes kontinuerlige projekt Crucial, hvor der på projektets forsøgsareal blandt andet gødes med komposteret husholdningsaffald i to niveauer og biogødning i to niveauer. Disse sammenlignes med forskellige former for husdyrgødning. 

Læs mere om forsøget på KU-life hjemmeside