GB støtter KU-SCIENCE's kontinuerlige projekt Crucial, hvor der på projektets forsøgsareal blandt andet gødes med komposteret husholdningsaffald i to niveauer og biogødning i to niveauer. Disse sammenlignes med forskellige former for husdyrgødning. 


Læs mere om forsøget på KU's hjemmeside