§ 2
Formål

Foreningen skal favne faglige såvel som politiske spørgsmål og problemstillinger, i relation til fremme af nyttiggørelse af organiske restprodukter til jordbrugsformål. Foreningen skal fremme viden om genanvendelse af organiske restprodukter for at sikre dette miljørigtigt anvendt til jordbrugsformål, herunder skal foreningen arbejde med spørgsmål af betydning for lovgivningen på området, samt sikre forbedret beslutningsgrundlag for offentlige myndigheder og beslutningstagere i f.eks. ministerier, kommuner og EU.

Foreningen skal stræbe efter repræsentation fra hele bord-til-jord kæden.

Foreningen har endvidere til formål

  • At være fagligt velfunderet 
  • At arbejde for recirkulering/nyttiggørelse af organiske restprodukter i bred forstand 
  • At arbejde for fremme af teknologi og metoder til forbedring af kvaliteten af organiske restprodukter i bred forstand 
  • At arbejde for fremme af brugen af renere teknologi indenfor området 
  • At styrke det interne samarbejde i branchen