§ 3: Medlemskab

Stk. 1.

Som medlemmer i foreningen optages:

 • virksomheder ejet af myndigheder med produktion af organiske ressourcer anvendelige til jordbrugsformål
 • private virksomheder med produktion af organiske ressourcer anvendelige til jordbrugsformål
 • virksomheder, der udfører forskning og udvikling indenfor brancheområdet
 • virksomheder, der i øvrigt har opgaver og interesse på brancheområdet
 • modtagere af organiske ressourcer til jordbrugsformål
 • forsknings- og udviklingsinstitutioner, samt
 • andre enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, institutioner eller myndigheder, der har interesse for fremme af organiske ressourcer til jordbrugsformål.

Stk. 2.

Alle medlemmer optages med samme rettigheder og pligter men med mulighed for et differentieret kontingent fastsat af Generalforsamlingen. Det almindelige medlemskab suppleres af muligheden for at optages som TFP-medlem – teknisk, faglig samarbejdspartner.

Stk. 3.

Brancheforeningens medlemmer kan deltage i Bestyrelsesmøder, og har fuld adgang til referater, dagsordner, faglig viden m.v. og kan vælges til, og deltage i, Bestyrelsen jf. §7 og §8.

Alle medlemmer har lige adgang til aktiviteter i foreningen.

Stk. 4

Ansøgning om medlemskab skal være skriftlig med angivelse af medlemskategori. Ansøgninger behandles af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål, jf. § 2. Medlemskab har virkning fra bestyrelsens godkendelse. Et medlem kan efter ansøgning til bestyrelsen ændre medlemskategori.

Stk. 5.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar.

Stk. 6.

Et medlem kan ekskluderes såfremt bestyrelsen finder at medlemmet handler mod foreningens formål, jf. § 2. Eksklusionen skal godkendes på efterfølgende generalforsamling. Et ekskluderet medlem kan søge optagelse på ny efter § 3, stk. 4.

 

§ 3b: Teknisk, faglig samarbejdspartner (TFP)

Stk. 1.

Som teknisk, faglig samarbejdspartner i foreningen kan optages:

 • virksomheder ejet af myndigheder med produktion af organiske ressourcer anvendelige til jordbrugsformål
 • private virksomheder med produktion af organiske ressourcer anvendelige til jordbrugsformål
 • virksomheder, der udfører forskning og udvikling indenfor brancheområdet
 • virksomheder, der i øvrigt har opgaver og interesse på brancheområdet
 • modtagere af organiske ressourcer til jordbrugsformål
 • forsknings- og udviklingsinstitutioner, samt
 • andre enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, institutioner eller myndigheder, der har interesse for fremme af organiske ressourcer til jordbrugsformål.

Stk 2.

Teknisk, faglige samarbejdspartnere får muligheden for at deltage i, og støtte, foreningens faglige aktiviteter og projekter (se også Stk. 3.) med en repræsentant pr. arrangement. Navnet på en teknisk, faglig samarbejdspartner vil ikke fremgå af foreningens hjemmeside eller brevpapir.

Stk 3.

Brancheforeningens tekniske, faglige partnere kan ikke deltage i Bestyrelsesmøder med mindre de inviteres til at deltage, men har fuld adgang til referater, dagsordner, faglig viden m.v. En faglig teknisk partner kan deltage i faglige udvalg der måtte blive nedsat af Bestyrelsen.

Stk. 4.

Ansøgning om optagelse som teknisk, faglige samarbejdspartnere (TFP) sker skriftlig. Ansøgninger behandles af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål, jf. § 2.

Stk. 5.

Udmeldelse som teknisk, faglig samarbejdspartner i foreningsåret skal ske skriftligt til foreningens sekretariat, og sker med effekt fra modtagelsen af udmeldelsen.

Stk. 6.

En teknisk, faglig samarbejdspartner kan ekskluderes såfremt bestyrelsen finder at denne handler mod foreningens formål, jf. § 2. Eksklusionen skal meddeles på efterfølgende generalforsamling. En teknisk, faglig samarbejdspartner kan søge optagelse på ny efter § 3b, stk. 4.