På denne side forsøger foreningen at samle så megen vide og facts om effekterne ved genanvendelse af organiske restprodukter til jordbrugsformål.

Såfremt du er i besiddelse af information eller viden om emnet, som ikke allerede ligger her på siden, er du meget velkommet til at sende det til foreningens sekretariat.