Genanvend Biomasse iværksatte i efteråret 2005 udarbejdelsen af en hvidbog om alle eventuelle effekter af biogødning og andre organiske restprodukter.

Hvidbogen, som skal samle al tilgængelig viden på området, blev i 2006 udarbejdet af KVL (nu Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet) og blev færdiggjort i december 2006. Hvidbogen er sidenhen revideret i 2010 og 2016. 
Indholdet struktureres ud fra en liste af Frequently-Asked-Questions (FAQ), opdelt i 4 hovedområder som genanvendelse af affaldsbiomasse til jordbrugsformål kan tænkes at påvirke: 

1. Sundhed for mennesker og dyr (økotoksicitet) 
2. Vandmiljø, grundvand og andre vandressourcer 
3. Næringsstofudnyttelse og jordens frugtbarhed 
4. Drivhusgasemissioner, jordens kulstofpulje og forsuring 
5. Listen er først og fremmest problem- og ikke produktorienteret. 

Factsheets udarbejdes i første omgang med primær fokus på biogødning. 

 
Download: Hvidbogen, 3. udgave – juni 2016 (pdf)

Download: Hvidbogen, 2. udgave – april 2010 (pdf)

Download: Hvidbogen, 1. udgave – 2006 (pdf)