5. september 2007, Slam-temadag i Ferskvandscentret

Temadag: Slambekendtgørelsen og slamdisponering i de nye kommuner 
Download GB’s indlæg med kommentarer (pdf)


25. april 2006, GB’s stiftende generalforsamling

Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune
, indlæg ved Claus Nickelsen, Natur og Miljøchef 
Download indlægget (pdf)

Regeringens langsigtede mål for genanvendelse af organiske restprodukter
, indlæg ved Inge Werther, Miljøstyrelsen 
Download indlægget (pdf)