KU-life: Stop nu hysteriet om PCB i dansk spildevandsslam
12.10
I et debatindlæg i Politiken, den 12. oktober 2010 er der en klar opfordring fra forskere på KU-life om, at man stopper hysteriet om PCB i dansk spildevandsslam.

KomTek: PCB hører ikke hjemme i slam
08.10
Fortidens synder indhenter os, når det drejer sig om PCB. PCB er et stof, som kræver, at vi globalt handler med omtanke og undgår unødig øget spredning til vort miljø. Formålet med denne skrivelse er at stille skarpt på problematikken om PCB.

DMU: Dansk slam overholder de tyske grænseværdier for indhold af PCB
07.10
Reaktion fra DMU på DRs udsendelse P1-Dokumentar den 30. september 2010, der satte fokus på indhold af PCB i spildevandsslam.

Kommentarer til DR-udsendelser om slam fra spildevandsanlæg
30.09
Nedenstående spørgsmål og tilhørende svar er udarbejdet i forbindelse med DR’s udsendelser om indhold af PCB i organisk gødning fra spildevandsanlæg – populært kaldet spildevandsslam.

Ny vejledning til anvendelse af affald til jordbrugsformål
08.09

KU-life: Byaffald kan gøde fremtidens afgrøder
07.09
Uddrag fra KU-life’s hjemmeside:
Affald fra byer indeholder store mængder af næringsstoffer, som udgør en potentiel næringsstofkilde til den globale fødevareproduktion. Nye forskningsresultater fra langtidsforsøg viser, at organisk affald fra byer kan tilføres jorden uden at dens funktion ødelægges eller andelen af multiresistente bakterier i jorden øges

Pressemeddelelse: Slam fra spildevand gavner klima og miljø
24.05
Bedre udnyttelse af naturens ressourcer og mindre belastning af klimaet er blot nogle af fordelene ved at anvende slam fra spildevandsanlæg til gødning. Ny undersøgelse viser flere fordele for miljø og klima ved at anvende slam, der frikendes som miljøbelastende.

Opdateret Hvidbog præsenteret!
29.04
På BGORJs generalforsamling den 29. april blev opdateringen af hvidbogen lanceret, således at Hvidbogen nu ligger klar i sin anden udgave.

Generalforsamling og årsmøde – torsdag, den 29. april 2010
15.04
Brancheforeningen afholder generalforsamling torsdag, den 29. april 2010, kl. 09.30 i Landbrug & Fødevarer på Axelborg.

BGORJ faar medhold i klage
15.03
Brancheforeningen rettede henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland den 12. februar 2008. Sagen drejede sig om lovligheden af Aalborg Byråds nedlæggelse af forbud mod udbringning af spildevandsslam fra Skagen Renseanlæg.

Norsk risikovurdering frikender slam
15.03
Det norske Vitenskapskomiten for mattryghet (VKM) konkluderer i deres rapport fra efteråret 2009, at mad som er dyrket på jord tilsat spildevandsslam ikke udgør nogen signifikant sundhedsrisiko.

Høringssvar: Ny vejledning om anvendelse af affald til jordbrugsformål
01.02
Uddrag af høringssvaret

Indlæg i Teknik & Miljø: “Genanvend organiske restprodukter”
25.01
Genanvendelse ligger højt i affaldshierakiet, og organiske restprodukter som slam og husholdningsaffald er indlysende genanvendelige naturlige resurser. Men en planlagt omlægning af affaldsforbrændingsafgiften kan udhule muligheden for genanvendelsen af netop disse resurser.

Høringssvar til udkast til ny handlingsplan for miljøeffektiv teknologi (2010-2011)
11.01
Overordnet mener brancheforeningen, at det er vigtigt at fokusere på helhedsorienterede løsninger i forhold til organiske restprodukter. Det vil sige fokus på den komplette håndtering og ikke kun på en specifik teknologi.