07.10

Reaktion fra DMU på DRs udsendelse P1-Dokumentar den 30. september 2010, der satte fokus på indhold af PCB i spildevandsslam.

Det blev fremført at mængderne af PCB udgjorde en sundhedsrisiko. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet kender til relevant viden, som stiller spørgsmålstegn ved den følgeslutning.

DMU skriver blandt andet på deres hjemmeside, at DR i deres program har valgt at se bort fra væsentlige kilder til viden om PCB. Derfor har DMU valgt at præsentere kendt fakta og viden på deres hjemmeside med henblik på at nuancere debatten.

Læs mere på DMU’s hjemmeside!