15.04

Brancheforeningen afholder generalforsamling torsdag, den 29. april 2010, kl. 09.30 i Landbrug & Fødevarer på Axelborg.

Download dagsordenen (pdf)

I forlængelse af generalforsamlingen inviteter Brancheforeningen til en række faglige indlæg, samt mulighed for at networke over en fælles frokost. Se nedenstående program:

Kl. 11.00 – Faglige indlæg

Status på arbejdet i Miljøstyrelsen, køreplan for revision af slambekendtgørelsen, samt andre fokusområder i Miljøstyrelsen
v/ Linda Bagge – Miljøstyrelsen

Præsentation af den seneste opdatering af Hvidbogen, ”Videnssyntese og factsheets om: Genanvendelse af spildevandsslam og anden affaldsbiomasse til jordbrugsformål.”
v/ Simon Toft Ingvertsen – Ph.D. studerende ved KU-life

Præsentation af Crucial, KU-lifes markforsøg, samt muligheder og perspektiver i projektet.
v/ Jakob Magid – lektor ved KU-life

Kl. 12.30 Fælles frokost og networking på Axelborg

- Har du lyst til at deltage i ovenstående er du meget velkommen til at kontakte Brancheforeningens sekretariat på 3339 4220 eller lmc@lf.dk