01.02

Uddrag af høringssvaret

Generelle kommentarer til vejledningen
Brancheforeningen hilser vejledningen velkommen og bifalder det arbejde som Miljøstyrelsen har lavet i forbindelse med udarbejdelse af vejledningen. Resultatet bliver forhåbentlig en hjælp i forvaltningen af slambekendtgørelsen til gavn for alle parter.

Overvejelser i forbindelse med en kommende revision
Brancheforeningen bemærker at forholdene vedrørende § 19 og godkendelse af enkeltarealer ikke forventes at blive ændret. For fortsat at tilstræbe øget genanvendelse, forventes det til gengæld, at det vil blive forholdsvis lettere at få produkter optaget på bilag 1 og hertil større fleksibilitet. Øget bureaukratisering vil ikke imødekomme ønsket om mere genanvendelse.

Generelt ønskes klare præciseringer, i både en revideret bekendtgørelse og vejledning, der kan tilstræbe en mere ensartet forvaltning og administration i de enkelte kommuner. Mange formidlere arbejder på tværs af kommunegrænser, hvorfor det kan være svært at operere med de store forskelle, der i dag opleves fra kommune til kommune.

Både bekendtgørelsen og vejledningen er relative omfattende værker, hvor det kunne være ønskeligt, at de væsentlige budskaber kunne formidles mere klart. Eksempelvis kunne man forestille sig en pixie-udgave, der kunne sætte fokus på disse budskaber. Ligeledes kunne en læsevejledning være et forslag, samt elektroniske opslagsværker der både kan være til hjælp for kommunen ifht. forvaltning, men også for producenter, formidler, aftager mv. Generelt kan flere eksempler være til gavn, hvor også afgørelser i principielle sager kan være en hjælp. Anvendelse af affald til jordbrugsformål bliver fra tid til anden mistænkeliggjort for at være risikofyldt og ikke mindst anset for at være ulækkert. Derfor kunne det være vigtigt, at der fra myndighedernes side kan kommunikeres mere tydeligt i forhold til risiko ved anvendelse, samt behov for nyttiggørelse af naturlige resurser. 

Download hele høringssvaret (pdf)