11.01

Overordnet mener brancheforeningen, at det er vigtigt at fokusere på helhedsorienterede løsninger i forhold til organiske restprodukter. Det vil sige fokus på den komplette håndtering og ikke kun på en specifik teknologi.

Særligt ønskes et øget fokus på partnerskaber på tværs af brancherne, eksempelvis mellem producent/formidler og jordbrug.

Følgende kunne med fordel føjes til punkterne under ”Den danske affaldssektor har en række styrkeområder. De vigtigste er:” øverst på side 9:

  • Effektiv udnyttelse af fosfor, ved direkte genanvendelse af organiske restprodukter til jordbrugsformål, ved hjælp af komposteringsteknikker eller lignende genanvendelsesteknologier.
  • Stor viden og et godt sikret system ved genanvendelse af organiske restprodukter til jordbrugsformål.

Download høringssvaret (pdf)