08.09Resumé fra Miljøstyrelsens hjemmeside:

‘Vejledningen redegør for, hvordan reglerne for anvendelse af affald til jordbrugsformål skal fortolkes/anvendes.
Formålet med vejledningen er at give kommunerne, affaldsformidlere og konsulenter/rådgivere et redskab til en bedre forståelse af bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål.
Vejledningen vil ligeledes være et redskab, der kan anvendes af kommunerne i forbindelse med deres sagsbehandling samt af rådgivere/aktører i branchen
.’ 

Download vejledningen (pdf) - eller find den på Miljøstyrelsens hjemmeside.