Viborg energi finder kilden til forurening af spildevand
26.10
Sorbisense kan med et nyt simpelt system finde kviksølv og andre stoffer i spildevandet. Metoden kan spare kommuner og rensningsanlæg for store udgifter til afbrænding af forurenet slam.

Om Naturstyrelsens notat om VVM-pligt
05.10
Om BGORJ’s indstilling til og reaktion på Naturstyrelsens Notat om VVM reglerne vedr. anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål (januar 2011.

Nyhedsbrev: Fakta skal skabe grobund for genanvendelse af spildevandsslam
27.04
Indsamling og formidling af den nyeste viden om fordele ved at anvende organiske restprodukter til jordbrugsformål, skal præge arbejdet også i 2011, lød det fra brancheforeningen BGORJ, der netop har holdt generalforsamling og årsmøde.

Danskerne trygge ved genanvendelse
14.04
Genanvendelse, mindst mulig belastning af klimaet og optimal udnyttelse af knappe ressourcer står højt på danskernes klima- og miljødagsorden. Et stort flertal er trygge ved genanvendelse af organiske restprodukter, og økonomi kommer i anden række.

Årsmøde – fredag den 15. april i Odense
14.02
BGORJ afholder årsmøde hos Rambøll i Odense. Alle interesserede er velkomne til at deltage i en række faglige og politiske indlæg med efterfølgende frokost.