14.02

BGORJ afholder årsmøde hos Rambøll i Odense. Alle interesserede er velkomne til at deltage i en række faglige og politiske indlæg med efterfølgende frokost.

Program

kl. 10.30 – 12.30

Screening af potentiel risiko for jordmiljøet af en række miljøfremmede stoffer i spildevandsslam
v/ John Jensen, DMU

Værdisætning af kulstoflagring i jord, projekt for Miljøstyrelsen
v/ Lars Stoumann Jensen og Sander Bruun, KU-life

Hvordan vil politikerne sikre jordens naturlige ressourcer, oplæg og debat
v/ Anne Grete Holmsgaard, SF’s Klima- og energiordfører

Kl. 12.30 – frokost

Download hele programmet med beskrivelse af de enkelte punkter! 

- Alle interesserede kan tilmelde sig på mail lmc@genanvendbiomasse.dk eller telefon 3339 4220