End of Waste kriterier stadigt i støbeskeen
30.11

Konstruktivt møde med Danva
09.11

Ny sekretær i BGORJ
08.11

EU sætter fosfor på dagsordenen
03.09
EU sætter fosfor på dagsordenen. I tråd med BGORJ's formålsparagraf om nyttiggørelse af organiske restprodukter – herunder også fosfor – sættes fosfordebatten endelig højt på den politiske dagsorden i EU. Intentionen er, at man allerede i oktober 2012 fremkommer med et "grønpapir", som skal diskuteres i medlemslandene. På sigt kan det forventes, at "grønpapiret" vil smitte af på lovgivningen i både EU og medlemslandene, med krav om større fosforgenanvendelse. Danmark er dog allerede langt fx hvad angår genanvendelsen af spildevandsslam hvor 77% recirkuleres i jordbruget.

Læs artikel fra DAKOFA

Panik over PBC i spildevand overdrevet
05.07
De små mængder PCB, som findes i spildevandsslam, gør absolut ingen skade, når landmændene spreder slammet på markerne, konkluderer en endnu ikke offentliggjort rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
Læs artiklen fra Ingeniøren 5. juli 2012

BGORJ tager bredere sigte
25.06
Seneste bestyrelsesmøde - kort fortalt.

Blog: Spildevandsslam kan uhindret genanvendes i landbruget
11.06
Der er ingen miljøproblemer ved at anvende spildevandsslam i landbruget, når man kigger på de velundersøgte organiske forureningsstoffer. Selv tungmetallerne er uproblematiske, så længe udbringningen følger reglerne for, hvilke afgrøder og mængder af slam der bliver tilført.
Læs Jakob Magids blog på Ingeniøren.dk

Afklaring omkring VVM-regler
30.05
Afklaring omkring VVM-regler er endelig på plads, hvilket skaber ro mht. afsætning af spildevandsslam m.v. til jordbrugsformål.

Bestyrelsesmøde
30.05
Næste bestyrelsesmøde i BGORJ er 6. februar 2013 fra kl. 13.45 til 16.30. Mødet afholdes hos Rambøll, Englandsgade 25, 5100 Odense C.
Ønsker du at deltage i mødet, så giv foreningens sekretær Julie Lykke Jacobsen besked på: juj@lf.dk eller 33394021.

Ny bestyrelse
14.05
Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmark er ny formand og overtager posten fra Jens R. Schrøder. Bente Munk fra AffaldPlus er ny næstformand og overtager posten fra Finn Andersen.

Spændende indlæg på årets generalforsamling
14.05
Efter årets generalforsamling fulgte tre spændende indlæg, som du kan læse om her.

Historisk stor andel af spildevandsslam til jordbrug
13.05
Miljøstyrelsen opgjorde i 2002 genanvendelsen af spildevandsslam fra offentlige renseanlæg til jordbrugsformål til 59% af den totale mængde. Ved årsskiftet 2011/2012 er genanvendelse nu på historiske 77% til jordbrugsformål, hvilket skyldes, at landbruget er trygge ved kvaliteten og dokumentationen, at den generelle kvalitet af spildevandsslammet er blevet bedre år for år og at priserne for en samlet landbrugsløsning er yderst konkurrencedygtige sammenholdt med alternativer.

Generalforsamling 2012
12.04
Indbydelse til generalforsamling den 27. april - husk tilmelding senest 19. april 2012!

Landbruget vil gerne have restprodukter med gødningsværdi
22.03
Læs nyhedsbrev fra HedeDanmark A/S

God historie - januar
16.01
Kompostering af organisk affald - enkel og effektiv ressourceforvaltning!