25.06

Seneste bestyrelsesmøde - kort fortalt.

På det seneste bestyrelsesmøde blev det klart, at BGORJ ønsker og har behov for at tydeliggøre overfor omverdenen, at foreningens sigte er bredt favnende.

Principielt varetager foreningen interesser vedrørende alle restprodukter, der kan genanvendes, og hvor næringsstofferne med eller uden forudgående behandling fx kompostering og bioforgasning  kan bevares og recirkuleres. Kræver dette en justering af formålsparagraffen er bestyrelsen parat til at foreslå en sådan ændring.

Vejen forventes banet for en helt ny produktkategori: pulp fra organisk dagrenovation. Derfor vil  BGORJ arbejde for at etablere ”fagligt netværk” hvor, vi proaktivt kan sikre tilvejebringelse af viden. En beslutning om hvorledes, et sådan fagligt netværk skal virke, træffes på førstkommende bestyrelsesmøde.

BGORJ vil styrke sit virke igennem flere medlemmer. Qua sigtet, der inkluderer organisk dagrenovation, forventes disse medlemmer også at skulle findes blandt affaldsselskaber og forsyningsselskaber.

Hele grundlaget for genanvendelse af næringsstoffer kræver, at faglighed og dialog opretholdes med alle interessenter således, at jordbruget fortsat kan og vil modtage restprodukter. BGORJ vil sikre, at der fortsat opretholdes dialog med landbrugets organisationer, DANVA og andre, der har interesse i hvorledes, restprodukter genanvendes i jordbruget. 

Referat fra seneste bestyrelsesmøde kan findes her