30.11

De kvalitetskriterier til produkt og affald, som skal bringe kvalitetskompost fra affald til produkt er stadigt til diskussion. EU´s Joint Research Center i Sevilla blev i 2007 bedt om at udarbejde kriterier og udbød på den baggrund dataindsamlingsarbejdet i licitation. Indsamlingen blev udført af European Compost Network, som samlede kvalitetskriterier fra samtlige Europæiske lande. Siden har en udpeget gruppe af eksperter fra alle EU lande mødtes til 2 workshops og kommenteret på 3 udkast til kriterier og positivliste for affald.  Der blev foranlediget af diskussionen udarbejdet kvalitetskontrol måling på forskellige kompostanlæg i EU – en i og for sig overflødig analyse - i betragtning af det i forvejen store datagrundlag. Målingerne blev foranlediget af Frankrig som ønskede usorteret dagrenovation kunne indgå efter central sortering. Det tredje rapport udkast havde, på trods af protest fra størstedelen af de øvrige lande, accept af usorteret affald, hvorfor der nu afholdes en tredje workshop den 26. februar 2013 om emnet efter at forslaget mødte massive protester. 

European Compost Networks svar til det tredje rapport udkast kan findes her:

http://www.compostnetwork.info/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/120920_ECN-position-statement-on-EOW_final.pdf

Spildevandsslam er et andet stridspunkt i EoP kriterierne. Det skyldes, at hvor dansk spildevandsslam er kontrolleret og har kvalitetskriterier, findes der stærkt forurenede typer i andre dele af Europa. De fleste nationale kvalitetsordninger dækker ikke spildevandsslam og det Europæiske slamdirektiv er forældet.