12.04

Indbydelse til generalforsamling den 27. april - husk tilmelding senest 19. april 2012!

Her følger invitation og indkaldelse til generalforsamling og årsmøde i Brancheforeningen for genanvendelse af organiske restprodukter til jordbrugsformål.

Generalforsamlingen afholdes:

  • Fredag den 27. april 2012 kl. 09.30
  • Hos Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 8.sal, 1609 København V.

Efter generalforsamlingen inviterer vi til et par spændende og oplysende indlæg,

Generalforsamlingen og årsmødet afsluttes med en fælles frokost i Landbrug & Fødevarer.
Tilmelding til generalforsamlingen modtages på tlf. 3339 4680 eller mail hal@lf.dk senest den 19. april 2012

- HUSK at give besked om hvorvidt du ønsker at deltage i den fælles frokost. Pris for deltagelse i frokosten er 225 kroner, der afregnes sammen med kontingent for 2012.

Med venlig hilsen

Jens R. Schrøder, 
Formand for BGORJ
      

Heidi Alsing, 
Sekretær for BGORJ