09.11BGORJ havde på bestyrelsesmødet den 12. juni 2012 besluttet, at der skulle tages initiativ til møde med Danva. Dette for at drøfte Danvas politik ”ingen spildevandsslam på OSD-områder”. Danva var positivt overfor at mødes, og mødet blev holdt den 10. september hos Danva i Skanderborg.
Fra DANVA deltog direktør Carl-Emil Larsen, bestyrelsesformand Tove Bakke Laursen, samt projektchef for spildevand Helle Katrine Andersen. Fra BGORJ deltog Bestyrelsesmedlem Bjarne Larsen, Bestyrelsesformand Sune Aagot Sckerl og daværende sekretariatsleder Maria Kofoed Larsen

På mødet diskuterede BGORJ og Danva, kravet ift. OSD-områder holdt op imod de nye regler der er indført efter Danva i 2008 vedtog sin ”OSD-politik” bl.a. 25 meter til vandboringer, 20 meter i alt ift. randzoner mv. Regler der netop sikre grundvandet mod forurening. Mødet var konstruktivt og sobert, om end interesserne er modsatrettede. Danva ønsker ikke spildevandsslam udspredt på OSD-områder udfra et forsigtighedsprincip, hvorimod BGORJ støtter sig til de faglige udredninger og forsøg, der viser, at der ikke er en risiko for forurening forbundet med udspredning af spildevandsslam på disse områder med særlige drikkevandsinteresser.

Danva var åben overfor at bringe emnet op på deres førstkommende Bestyrelsesmøde den 30. november, hvorefter BGORJ spændt afventer nyt. Ser Danvas Bestyrelse blot en lille åbning for justering af sin politik, var parterne enige om at mødes igen.