14.05

Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmark er ny formand og overtager posten fra Jens R. Schrøder. Bente Munk fra AffaldPlus er ny næstformand og overtager posten fra Finn Andersen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.
Den nye bestyrelse ser således ud:

Valgt af A-medlemmerne:
Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark – formand
Bente Munk, AffaldPlus  – næstformand
Bjarne Larsen, KomTek
Mogens Jensen, Miljøservice
Morten Brøgger, Solum
Peder Mathiesen, Novozymes

Valgt af B-medlemmerne:
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S

Suppleanter:
Finn Andersen, Odense Renovationsselskab – suppleant for A-medlemmer
Per Haugsted Petersen, Rambøll – suppleant for B-medlemmer