13.05

Miljøstyrelsen opgjorde i 2002 genanvendelsen af spildevandsslam fra offentlige renseanlæg til jordbrugsformål til 59% af den totale mængde. Ved årsskiftet 2011/2012 er genanvendelse nu på historiske 77% til jordbrugsformål, hvilket skyldes, at landbruget er trygge ved kvaliteten og dokumentationen, at den generelle kvalitet af spildevandsslammet er blevet bedre år for år og at priserne for en samlet landbrugsløsning er yderst konkurrencedygtige sammenholdt med alternativer.

Læs hele artiklen her