07.01

BGORJ har i en periode barslet med at danne et fagligt netværk, der med en vis frekvens mødes til faglige indlæg, inspiration, videndeling og netværk om relevante faglige emner. Parallelt med dette har deri regi af virksomheden KomTek Miljø kørt et fagligt netværk (BioSafe) for især forsyningsselskaber.

Derfor inviterer BGORJ hermed både BGORJ-medlemmer og medlemmer af BioSafe-netværket til en temadag den 15. januar 2013 i Odense med det formål både at få seneste viden om "Problemstoffer i slam" oplæg ved John Jensen, Århus Universitet - samt diskutere rammerne for at videreføre det samlede netværk.

Der har i længere tid været dialog om en evt. kobling af de forskellige initiativer mellem BGORJs bestyrelse og KomTek, hvor BioSafe-netværket videreføres i regi af BGORJ og der samtidig åbnes op for deltagelse fra BGORJs medlemmer.


Derfor inviterer BGORJ hermed både BGORJ-medlemmer og medlemmer af BioSafe-netværket til en temadag den 15. januar 2013 i Odense med det formål både at få seneste viden om "Problemstoffer i slam" oplæg ved John Jensen, Århus Universitet - samt diskutere rammerne for at videreføre det samlede netværk.

Bindende tilmelding til temadagen til juj@lf.dk snarest.