20.09

 

BioSafe – fagligt arrangement hos Novozymes

 

28. november afholder BioSafe en faglige dag hos Novozymes i Kalundborg, hvor vi blandt andet får mulighed for at se Danmarks største rensningsanlæg, som  består af to strenge. Den ene udgøres af det oprindelige aktive slamanlæg, som drives under aerobe og anoxiske forhold styret af ammonium og iltsensorer. Den anden streng udgøres af det anaerobe biogasanlæg. I det samlede anlæg omsættes ca. 100 ton COD pr døgn.

 

Der vil ud over virksomhedspræsentationen og rundvisningen ligeledes blive behandlet andre relevante emner samt være tid til erfaringsudveksling blandt deltagerne.

Program fremsendes snarest.

 

Tilmelding til juj@lf.dk

Læs mere om Novozymes her.