17.04

BGORJ har den 12. april 2013 afholdt Generalforsamling, hvor der blev valgt en ny bestyrelse, der efterfølgende ligeledes har konstitueret sig – se under Bestyrelse. Generalforsamlingen kvitterede positivt på Bestyrelsens beretning (Se PDF) og tilsluttede sig mindre ændringer i BGORJs Vedtægter foreslået af bestyrelsen.

Fremadrettet hedder medlemskategorierne Plusmedlem (tidl. A-medlem), Basismedlem (tidl. B-medlem) og TFP-medlem (Teknisk, Faglig Partner – betegnelsen fastholdes).

Der differentieres i forhold til de forskellige medlemskategorier. Se de nye vedtægter her.