02.05

Årsmøde 2014

På BGORJs Årsmøde blev deltagerne præsenteret for tre spændende indlæg. Mads Munk-Poulsen, Billund Vand A/S præsenterede fyrtårnsprojektet ”Fremtidens Renseanlæg” samt virksomhedens perspektiver på genanvendelse af affald i fremtiden.

Lars Stoumann Jensen, Københavns Universitet holdt et spændende indlæg om gødningsforsyning i fremtidens biobaserede samfund med de globale og lokale udfordringer og muligheder, han ser. Endelig gav Jonas Duus Stevens Lekfeldt, der er PhD-studerende på KU-PLEN, en præsentation af de seneste resultater ift. udvaskning af partikler, tungmetaller og bakterier samt udvikling af mikrobiel kobberresistens på arealer med affaldstilførsel i KUs fastliggende ’CRUCIAL’ markforsøg med by-affald.

Se slides fra præsentationerne:

Fremtidens Renseanlæg – Billund Vand A/S  - hentes her

Resultater fra Crucial-marksforsøg med byaffald - hentes her

Kontakt Lars Stoumann, KU-PLEN for at se hans slides om ”Gødningsforsyning i fremtidens biobaserede samfund”