10.04

BGORJ har fået ny bestyrelse.

Den netop afholdte Generalforsamling har valgt følgende til bestyrelsen for Brancheforeningen:

Plus-medlemmer:

Sune Aagot Sckerl, formand

Morten Brøgger, næstformand

Mogens Jensen

Ole Pedersen

Peder A. Mathiesen

Tommy Falk-Petersen

Basis-medlemmer:

Kent Brejnholt

Suppleanter hhv. Bente Munk og Per Haugsted Petersen

Læs hele referatet her inkl. bestyrelsens beretning og foreningens Aktivitetsplan for 2014-2015.

Sæt allerede kryds ved næste års Generalforsamling, der afholdes den 10. april 2015