10.04

BGORJ hilser økologernes initiativer velkommen.

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer har netop afholdt Temadrøftelse om genanvendelse af restprodukter – og forholder sig i den forbindelse meget positivt til anvendelsen af bla. spildevandsslam som gødningskilde i økologisk jordbrug.

BGORJ ser præcis som økologerne genanvendelse og recirkulering af restprodukter som et godt match i forhold til økologisk tankegang. I årtusinder er ”affald” fra byerne blevet tilbageført til landet, som et naturligt element i at opretholde jordens frugtbarhed.

Læs pressemeddelelsen her.