27.05

BGORJ i god dialog med økologerne

På seneste bestyrelsesmøde deltog både repræsentanter for Landbrug & Fødevarers Økologisektion og Økologisk Landsforening. BGORJ-bestyrelsen og økologerne havde en spændende drøftelse af de mange muligheder, der findes ift. recirkulering af flere ressourcer til økologisk jordbrug. Parterne har aftalt at følge op på dialogen, blandt andet er BGORJ inviteret til at holde oplæg den 23. juni 2014 for Forum for økologisk rådgivning i VfL, der består af

  • Bestyrelsen i L&Fs Økologisektion
  • Ledelsen af VFL, Økologi
  • Formænd for økologiudvalg
  • Ledende konsulenter af økologirådgivningskontorer

Læs opsamlingen fra mødet med økologerne her