06.05

BGORJ og Økologer mødes

Både Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarers Økologisektion har takket ja, til BGORJs invitation om at deltage på det kommende bestyrelsesmøde (13.maj hos Miljøservice i Vejen) og her drøfte hvordan økologernes meget positive hensigtserklæringer om at være med til at sikre recirkulering af samfundets affald i økologisk produktion også omsættes til praksis.

BGORJ-medlemmer der ønsker at deltage i drøftelsen er meget velkommen – tilmelding til juj@lf.dk nødvendig.

Se dagsorden for bestyrelsesmødet her

Se desuden dagsorden til mødet med Økologer her.