21.01

 

BGORJ til møde hos Miljøministeren.

Bæredygtig genanvendelse af affald fra offentlige virksomheder, spildevandsanlæg og industrien var på dagsordenen, da tre repræsentanter for BGORJs bestyrelse mandag d. 20. januar var til møde med miljøminister Ida Auken. På et knap en time langt møde med miljøministeren og Claus Torp, vicedirektøren for Miljøstyrelsen, præsenterede BGORJs formand Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark samt Morten Brøgger Kristensen, Solum Gruppen og Peder A. Mathiesen, Novozymes hvordan medlemmer af brancheforeningen kan medvirke til, at regeringen kan opfylde sin strategi for øget genanvendelse af bl.a. affald fra industrien.

”Mødet gav os en god mulighed for at præsentere, hvad vi arbejder for og med, samt hvordan vi som bindeled mellem virksomheder og landbrug kan sikre restprodukter afsat og genanvendt og på den måde hjælpe med at skabe et mere bæredygtigt samfund. Ganske enkelte en god mulighed for at præsentere vores brancheforening, samt de kompetencer og den viden, som vi besidder. Det glæder mig, at Ida i en presset kalender prioriterede at mødes med os netop nu hvor Regeringens Ressourceplan er i høringsfasen," siger Sune Aagot Sckerl, formand for BGORJ”.

På mødet argumenterede brancheforeningen bl.a. for, at miljøministeren bør se bredt på værdien af organisk materiale, og ikke alene have fokus på genanvendelse af fosfor. Delegationen fra BGORJ fremhævede således også den lange række af øvrige nyttige næringsstoffer, som er indeholdt i det organiske materiale, som kommer fra bl.a. spildvandsanlæg og industrivirksomheder.