18.07

Miljøministeren møder BGORJ

BGORJ har inviteret Miljøminister Kirsten Brosbøl på besøg på Crucial forsøgsmark den 12. august 2014 – hvor brancheforeningen for mulighed for at gå i dialog med ministeren om perspektiverne i Regerings Ressourceplan ift. øget recirkulering fra by til land. Jakob Magid fra Københavns Universitet vil vise rundt på forsøgsmarken og formidle relevante forsøgsresultater og ligeledes vil hhv. formanden for Økologisk Landsforening, Per Kølster og Uffe Bie, der er formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion give deres bud på en øget recirkulering af ressourcer til økologisk produktion.