02.09

BGORJs faglige netværk BioSafe inviterer til spændende dag i Foulum, hvor du kan få prof. Jørgen E. Olesens bud på kvælstofbalancen i Danmark - samt bud på, hvordan vi sikrer størst mulig udnyttelse af den eksisterende kvælstofressource, gode argumenter for at genanvende kvælstof fra alternative gødningskilder, hvilke forskelle der måtte være ift. kvælstof fra alternative gødningskilder og fx kvælstof fra husdyrgødning etc.

Du får ligeledes mulighed for at få en rundvisning på Forsøgsbiogasanlægget i Foulum og høre om fremtidige forretningsmuligheder i spændingsfeltet affald - by til land.

Arrangementet koster 300 kr. – tilmelding til juj@lf.dk senest 15. september 2014.

Se programmet for dagen her