15.04

 

BGORJs Årsmøde 2015 havde 35 aktive og engagerede deltagere, der flittigt stillede spørgsmål til de tre indlægsholdere.

Emnerne for oplæggene handlede om økologernes bud på ”recirkulering fra by til land” - Sybille Kyed fra Økologisk Landsforening gav sit bud på udviklingen og efterlyste alle gode input for også på langt sigt at sikre recirkulering af samfundets ressourcer.

Linda Bagge fra Miljøstyrelsen gav herefter en status på Affald til Jord-bekendtgørelsen og arbejdet der pågår med denne. Hun orienterede ligeledes om resultaterne af en analyse af kvaliteten af det organiske affald, som for nyligt er gennemført.

Sidst men bestemt ikke mindst gav Annemette Palmqvist fra RUC en oversigt over kendt viden – samt behovet for yderligere viden, konsekvensstuder mm – under overskriften: Mikroplastik i biogødning.

Se slides fra præsentationerne her:

Sybilla Kyed, Økologisk Landsforening

Linda Bagge, MST, Ændringer i jord til affald

Linda Bagge, MST, Kvaliteten af det organiske affald

Palmqvist og Syberg RUC-1