15.01

BGORJs bestyrelse holder bestyrelsesmøde, hvor dagsordenen blandt andet indeholder en drøftelse af dialogen med Miljøministeren, en præsentation af Rambølls analyse af ’Kvaliteten af dagrenovation’ for Miljøstyrelsen, andre faglige projekter, en opdatering af BGORJs Hvidbog samt kommende møder og foreningens Årsmøde. Se den fulde dagsorden her.

Medlemmer er meget velkomne til mødet - dog er tilmelding til juj@lf.dk nødvendig.