15.12

Læs referatet fra seneste bestyrelsesmøde, der blev afholdt hos Furesø Egedal Forsyning og behandlede emner såsom:

Nyt kapitel til BGORJs Hvidbog denne gang med fokus på biogødning, biokompost og grundvandet. Bestyrelsen drøftede ligeledes kontakten til Miljøministeren samt Fosfornetværket under Miljøstyrelsen samt BGORJs kommende Årsmøde. Årsmødet 2016 afholdes på Axelborg den 15. april – så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Se hele referatet her.