16.06

BGORJ’s bestyrelse har bemærket, at Krüger for Miljøstyrelsen for nylig har udarbejdet et Miljøprojekt nr. 1661, 2015, om ”Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand”.

Der synes, at være en del uklarheder i rapporten, som synes at påpege at struvit er ”løsningen” til genanvendelse af fosfor. Der er ingen inddragelse af agrofaglig, jordbundskemisk og eller planteernæringsmæssig viden. Det er en udbredt og kendt viden, at med fosfor gøder man jordpuljen – ikke afgrøden. Hele rapporten bygger på, at fosfor ikke er tilgængelig for planter indenfor 1 år efter udspredning. BGORJ-bestyrelsen stiller sig meget kritisk til rapportens konklusioner og har haft Miljøfaglig konsulent, Erik E. Olesen hos HedeDanmark A/S til at udarbejde en minutiøs gennemgang af rapporten på BGORJ’s vegne.

Brancheforeningen bidrager gerne til at fremkomme med særligt agrofaglig, jordbundskemisk og eller planteernæringsmæssig viden som supplement til Krügers afrapportering og foreslår der for Miljøstyrelsen, at der udarbejdes et Miljøprojekt II. Som netop har fokus på bærdygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand – med fokus på anvendelse af biogødning set ud fra et agrofagligt perspektiv.  

Link til Miljøprojekt nr. 1661, 2015, om ”Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand” klik her

BGORJs kommentarer til rapporten kan ses her