09.02

En enig BGORJ-bestyrelse har besluttet fremadrettet at benytte betegnelsen BIOGØDNING i stedet for spildevandsslam - og BIOKOMPOST for komposterede produkter. Betegnelserne biogødning og biokompost har til formål, at signalere både de konkrete formål med produkterne, henvise til de biologiske processer, som produkterne indgår i samt give lægmand positive associationer i relation til den generelle samfundsdagsorden omkring genanvendelse, ressourceansvarlighed og cirkulær økonomi.

BGORJ har allerede i branchens høringssvar til Miljøstyrelsen på Affald til jord-bekendtgørelsen (2014) foreslået, at Styrelsen ligeledes benytter betegnelserne biogødning og biokompost som afløser for tidligere spildevandsslam-betegnelser.

BGORJ-bestyrelsen opfordrer alle medlemmer og andre i branchen til ligeledes i praksis at anvende de nye betegnelser.

BGORJ vil i løbet af foråret 2015 udsende en pjece med fakta om biogødning og biokompost.