13.04

BGORJ holdt 10. april 2015 både bestyrelsesmøde og Generalforsamling hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg.

Se referater fra de to møder her:

Referat bestyrelsesmøde.

Referat generalforsamling.