25.03

Tirsdag den 23. marts 2015 cirkulerede en historie i medierne om mikroplast,  primært på DR's nyhedsmedie. Historien går bl.a. på at mikroplast havner i kloakken, på vores renseanlæg og udledes til miljøet (og dermed til fødekæden).

BGORJ har for et par måneder igangsat et kandidatprojekt ved to cand. scient. studerende ved RUC, hvori det skal klarlægges om mikroplast kan tænkes at udgøre et problem i biogødning fra renseanlæg. Oplæg om emnet vil blive holdt på BGORJ's Årsmøde den 10. april.

BGORJ bakker op om ethvert fagligt og konstruktivt initiativ til at begrænse anvendelsen af potentielle forureninger ved kilden. Det er ved kilden, der ofte skal gribes ind, således at forureningerne, hverken udgør en risiko for mennesker ved direkte eksponering via vores tøj, plejeprodukter, mad e.l. eller truer den vigtige recirkulering af næringsstoffer, herunder fosfor, som vi er rigtigt gode til at sikre på et veldokumenteret grundlag.