26.08

Primo 2015 gik Nanna og Elisabeth, to RUC-studerende, i samarbejde med BGORJ i gang med deres speciale med titlen: ”Mikroplast i biogødning – mulige korttidseffekter hos E. hortensis ved eksponering for mikroplast alene og i kombination med flouranthan”. Det skulle hurtigt vise sig, at deres specialevalg var meget aktuel. I marts måned var det kortvarigt oppe i medierne, at der fandtes mikroplast i vores miljø – herunder også i biogødning. Dette er dog ikke så overraskende, da mikroplast er en fast bestanddel i en lang række produkter herunder f.eks. tandpasta og hudplejeprodukter. Desuden findes mikroplast i vandet efter tøjvask. Emnet var bl.a. på dagsordenen til BGORJ’s årsmøde i april, hvor lektor Annemette Palmqvist fra RUC havde indlægget ”Mikroplast i biogødning” .

De to studerende har foretaget en litteraturgennemgang og selv udført et mindre forsøg, hvor 13 forskellige kombinationer af mikroplast og fluoranthen blev afprøvet på regnorme. Tidshorisonten for et speciale muliggør dog ikke, at der udføres store, tidskrævende forsøg med mange gentagelser. Resultaterne skal derfor i høj grad betragtes som vigtige, indledende forsøg, der skal give erfaring til videre undersøgelser. Hen over sommeren har de to studerende skrevet og afleveret deres speciale, og d. 11. august var de på fornemste vis oppe og forsvare deres opgave. Følgende konklusioner fremgår af rapporten:

  • Der blev som ventet fundet mikroplast i biogødningen. Niveauet var højere end i andre (udenlandske) undersøgelser. Dette skyldes dog formentligt, at der i nærværende rapport også er talt mikroplast med i en størrelse helt ned til 100 µm, hvilket er lavt i forhold til andre forsøg. Desuden blev optællingen kun foretaget 2 gange på en meget lille mængde (0,25 g), hvilket giver en betydelig usikkerhed. Tidspresset muliggjorde desværre ikke flere optællinger på større mængder.  
  • Forsøgene viste, at der ikke umiddelbart var en effekt af de 13 forskellige kombinationer af mikroplast og flouranthen på vækst, overlevelse eller umiddelbar undvigeadfærd hos regnormene.
  • Der er behov for flere undersøgelser for med sikkerhed at kunne sandsynliggøre, hvorvidt mikroplast (f.eks. fra biogødning) har en effekt på det terrestriske miljø.

Klik her for at se specialet i sin fulde længde.

BGORJ vil gerne lykønske Nanna og Elisabeth med deres veloverståede speciale og takke dem for det arbejde, de har lagt i projektet. Og skulle du stå og mangle en ny, uspoleret og håbefuld cand. scient. i almen biologi på Sjælland, så kontakt gerne Nanna Høegh Wenzell på mob. 2534 0539.