29.01

BGORJ har med glæde modtaget et brev fra Miljøministeren, som understreger, at anvendelse af biogødning (tidl. slam) direkte til jordbrugsformål, så absolut er en del af Regeringens Ressourcestrategi. Det er alene intentionen, at teknologiudvikling mht. udvinding af fosfor skal ske for den lille del af biogødningen, som ikke overholder de kvalitetsmæssige krav til udbringning på landbrugsjord. Læs hele Ministerens brev her.

Læs mere her.