29.09

NaturErhvervstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på recirkulering af næringsstoffer til økologiske landmænd, og har tilbudt BGORJ en plads i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har fokus på recirkulering af kildesorteret husholdningsaffald, organisk affald fra servicesektoren samt fødevareindustrien, og anvendelse af afgasset biogas. Gruppen skal se på status, udfordringer og forslag til anbefalinger for at fremme anvendelse af disse kilder til næringsstoffer. Anvendelse af spildevandsslam/biogødning udgør ikke en del af arbejdsgruppens opgave. BGORJ har takket ja til at deltage i arbejdet og vil fremadrettet ligeledes behandle input fra arbejdsgruppe på bl.a. bestyrelsesmøder.

Se arbejdsgruppens kommissorium her