27.04

Næringsstofferne skal tilbage til den økologiske landbrugsjord. Så langt er Økologisk Landsforening, ØL, og Landbrug & Fødevarers Økologisektion, enige. Men hvor L&F tøver med at åbne for at gøde med biogødning (slam) fra rensningsanlæggene på økologiske marker, så har ØL lagt modstanden bag sig, og foreningen støtter i dag en ændring i de danske økologiregler, så næringsstofferne fra husholdningsaffaldet og renseanlæggene kan komme tilbage til markerne.

- I den ideelle verden recirkuleres næringsstoffer via bi- og restprodukter fra økologisk produktion, men vi kan ikke starte dér. Vi må starte med princippet og få opbygget systemet til recirkulering, sagde fagpolitisk chefkonsulent Sybille Kyed på årsmødet.

Læs hele artiklen fra Økologi og Erhverv her