22.05

”Kildesorteret dagrenovation og biogødning er noget af det, vi alle producerer, og som i høj grad kan og skal genanvendes. Kildesorteret dagrenovation er bedre kendt som det grønne nedbrydelige affald, som vi kan sortere fra vores skrald, og biogødning er det, vi førhen kaldte ”spildevandsslam”, som jo i praksis kommer fra vores toiletter.”

Formand for BGORJ, Sune Aagot Scherl præsenterer biogødning og genanvendelsesperspektiver i en advertorial i både Berlingske (19.maj) og Århus Stiftstidende (22. maj).

Læst hele indlægget her.