06.10

Biogødning mere skånsomt end traditionelt gylle

Der har været styr på Zink og Kobber i Biogødning (spildevandsslam) siden 1986. Kun hhv. 2 og 3 pct. af alt Zink og Kobber tilført dansk landbrugsjord stammer fra Biogødning – resten stammer fra husdyrgødning.

Læs mere her