26.01

I Danmark produceres der årligt godt 700.000 tons organisk affald fra husholdninger og servicesektor. Denne mængde affald udgør en vigtig ressource, lyder det i Det Nationale Bioøkonomipanels 7 nye anbefalinger til regeringen.

”Det er vigtigt, at der i Danmark skabes de rette rammer for forskning og test af de muligheder, der ligger i at genanvende vores organiske affald. Affaldet kan og bør bruges til meget mere end forbrænding, hvor det kun er energiindholdet, der udnyttes. Organisk affald kan f.eks. bruges som råvare til mikrobiel produktion af bio-kemikalier eller bio-plast”, siger professor Lene Lange fra DTU, der er medlem af bioøkonomipanelet.

En stor del af affaldet genanvendes allerede i dag. Det Nationale Bioøkonomipanel ønsker dog, at det organiske affald i endnu højere grad genanvendes frem for at blive brændt af.

Brug linket her, for at læse mere om Det Nationale Bioøkonomipanels anbefalinger på NaturErhvervs hjemmeside.