29.04

BGORJ fejrede d. 15. april 2016 sit 10-års jubilæum ved brancheforeningens årsmøde– med dagsordenen ”fra affald til ressource – genanvendelse af organiske ressourcer fra by til land”. Jubilæet blev fejret på Axelborg og bød på spændende indlæg, frokost samt en stor jubilæumskage.

De fire oplægsholdere gav tværfaglige perspektiver på genanvendelse af organiske ressourcer, hvilket bidrog med ny indsigt i et svært kommunikerbart felt.

Omdømme og kommunikation v/ Lisbeth Olsgaard, brandmanager, Landbrug & Fødevarer
Lisbeth Olsgaard, Brandmanager i Landbrug & Fødevarer, talte om de udfordringer, der er ved at skabe license to produce indenfor områder, der er svære at kommunikere. Lisbeth Olsgaard understregede vigtigheden af at skabe kommunikation i øjenhøjde. Et konkret eksempel på den form for kommunikation blev skabt under sidste års Roskilde Festival med ”Beercycling”, et pis-til-pilsner projekt, med fokus på at ændre synet på egne efterladenskaber som noget unaturligt til en ressource til jordbrugsformål. Et projekt der skabte et så positivt aftryk på de sociale medier, at det nåede ud til 120 internationale medier og skabte yderligere afledte effekter såsom skolematerialer om genanvendelse.

Ressourcegenanvendelse – nogle tanker om udnyttelse af de organiske ressourcer v/Henrik Bang Jensen, miljøpolitisk chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer
Henrik Bang Jensen, miljøpolitisk chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, redegjorde for den ressourceudfordring verden står overfor. Han opfordrede til, at man udnyttede det nuværende politiske fokus på cirkulær økonomi i forhold til at italesætte genanvendelse af organiske ressourcer. Dette betyder også, at man bør skabe større forståelse for de muligheder genanvendelse kan skabe. Han tilskyndede, at man måtte skabe en fælles dagsorden for aktører, der er på markedet for organiske restprodukter for at skabe volumen og italesætte løsninger for kritiske ressourcer som for eksempel fosfor samt bidrage til lokale samarbejdsprojekter mellem landmænd, lokale rådgivningsselskaber, kommuner mv. Da gode eksempler bidrager til at skabe forbrugeraccept.

Politikerens syn på genanvendelse – perspektiver og muligheder v/ Christian Poll, Folketingsmedlem for Alternativet og bl.a. Klimaordfører, Landbrugsordfører og Miljøordfører
Christian Poll fra Alternativet præsenterede Alternativets syn på genanvendelse. Alternativet ser tre kriser: Klimakrisen, Empatikrisen og Systemkrisen. I forhold til sidstnævnte er det Alternativets holdning, at det danske system lider under for meget silotænkning og for lidt fællesskabstænkning. Alternativet søger derfor at skabe plads til at det bedste fra alle sektorer kan tænkes ind, og arbejder derfor ud fra den overbevisning, at hvis man er uenige, skal man mødes til kaffe. At fremme genanvendelse har en central plads i Alternativets bæredygtighedspolitik. Christian Poll mener i forhold til det, at der bør ske en udfasning af forbrændingsanlæg med henblik på genanvendelse, og at der skal arbejdes mere ind i lokale initiativer med reference til biogasanlæg.

Organisk stof i dyrket jord – effekt af driftstiltag v/ Bent Tolstrup Christensen, Institut for Agroøkologi – Jordbiologi og Næringsstoffer, Aarhus Universitet, Foulum. 
Bent Tolstrup Christensen fra Aarhus Universiteter, der forsker i, hvordan organisk stof (kulstof) påvirker jordens frugtbarhed, forklarede at grundet den lange tidshorisont for ændringer i jordens organiske puljer er rettighed omhu vigtigt, når man taler om tilførsel af organisk materiale. Tilførsel af halm, fast husdyrgødning og andre organiske restprodukter særligt med højt tørstofindhold har stor betydning for opretholdelse af kulstof i jorden, og dermed jordens dyrkbarhed på lang sigt.

Se slides fra præsentationerne her samt billeder fra dagen her.