26.10

DAKOFA afholder i samarbejde med Avfall Norge og Avfall Sverige en international konference d. 27.-28. oktober 2016 på Quality Hotel View, i Malmö, Sverige.

Formålet med fosforkonferencen er at sætte fosforudnyttelse i et cirkulært perspektiv højt på den internationale og europæiske dagsorden. Fosfor er et uerstatteligt, men en knap og ikke fornybar ressource. Fosfor kan dog recirkuleres og genanvendes, så en bedre udnyttelse af fosfor er et centralt punkt i den cirkulære økonomi.

BGORJ deltager d. 28. oktober 2016 med følgende indlæg:

10.40 – 11.00  Phosphors recycling – simple and safe ! (session 1)

12.20 – 12.55 Panel discussion on p circulation in biological systems

Fosforkonferencen vil fokusere på at skabe et forum for udveksling af viden, erfaring, best practice samt politisk opmærksomhed både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Programmet er udarbejdet af repræsentanter fra akademia, de Nordiske landes vand og spildevandsorganisationer, industri og miljømyndigheder.

Læs mere om fosforkonferencen her