27.09

BGORJ var sammen med 20 eksperter, fagfolk, interessenter m.fl. inviteret til at give input til Alternativets landbrugspolitik onsdag d. 21. september på Christiansborg. Alternativet er i fuld gang med udviklingen af vores landbrugspolitik og havde derfor behov for input og faglige sparring.

BGORJ var inviteret, fordi Alternativet mener, at BGORJs faglige indsigt i ressourcegenanvendelse kunne være nyttige i deres videre proces.

Uden at løfte sløret for meget i forhold til en politik som endnu ikke er færdigformuleret kan det dog nævnes, at Alternativet meget positivt har fokus på at øge kulstof i jorden (klimaredskab), recirkulering af restprodukter fra by til land, økologi og meget mere.